Ministerstwo środowiska

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów, w sposób jednoznaczny nakazuje segregację odpadów z podziałem na 5 kategorii. Nakłada na nas obowiązek przechowywania posegregowanych odpadów w oddzielnych, oznakowanych pojemnikach. Każdy kto nie będzie stosował się do Rozporządzenia będzie obciążany przez gminę karami za wywóz nieposegregowanych odpadów.

Chroń środowisko i oszczędzaj pieniądze!

Wychodząc naprzeciw problemom jakie wiążą się z przechowywaniem posegregowanych odpadów - proponujemy rozwiązanie w postaci zgniatarek marki ORCON, które zaprojektowaliśmy w sposób taki aby umożliwiały ograniczenie powierzchni magazynowej, maksymalnie ograniczały objętość gromadzonych odpadów oraz miały wpływ na zmniejszenie kosztów związanych z ich wywozem.

Ministerstwo środowiska

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania odpadów, w sposób jednoznaczny nakazuje segregację odpadów z podziałem na 5 kategorii. Nakłada na nas obowiązek przechowywania posegregowanych odpadów w oddzielnych, oznakowanych pojemnikach. Każdy kto nie będzie stosował się do Rozporządzenia będzie obciążany przez gminę karami za wywóz nieposegregowanych odpadów.

Chroń środowisko i oszczędzaj pieniądze!

Wychodząc naprzeciw problemom jakie wiążą się z przechowywaniem posegregowanych odpadów - proponujemy rozwiązanie w postaci zgniatarek marki ORCON, które zaprojektowaliśmy w sposób taki aby umożliwiały ograniczenie powierzchni magazynowej, maksymalnie ograniczały objętość gromadzonych odpadów oraz miały wpływ na zmniejszenie kosztów związanych z ich wywozem.

ZMR JUREX Dział Wytwarzania Maszyn „ORCON” en
Our offer